Foglalás
Adatvédelmi irányelvek

Általános előírások

1.1. Az Adatvédelmi Szabályzat minden olyan adatra vonatkozik, amelyet a “Pacsirta” gyógyászati komplexum a Felhasználóról kaphat a Weboldal használata során, a “Pacsirta” gyógyászati komplexum szolgálatok, szolgáltatások, termék- és szolgáltatási programok (továbbá – a Szolgáltatások)  használata során, és a “Pacsirta” gyógyászati komplexum és a Felhasználó közötti kapcsolatot szabályozza a szolgáltatásnyújtás teljes időtartama alatt, valamint a Weboldal személyre szabott szolgáltatásaihoz való Felhasználói hozzáférés teljes időtartama alatt.

1.2 Határidők és meghatározások

A jelen Adatvédelmi megállapodásban a kifejezések a következő jelentésben használatosak:
A Felhasználó – olyan természetes személy, aki egyedi jogosultsági kódot kapott a Webhelyen bemutatott termékek megvásárlására, valamint a Webhely egyéb szolgáltatásainak használatára.
A személyes adatok kezelője – a “Pacsirta” gyógyászati komplexum, Ukrajna törvényei szerint bejegyzett jogi személy, székhelye: 90202, Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112.
A személyes adatok kezelője – az a természetes vagy jogi személy, akit a “Pacsirta” gyógyászati komplexum vagy a törvény felhatalmazott arra, hogy a nevében személyes adatokat kezeljen.
A weboldal – egy internetes erőforrás a zhayvoronok.net domain címmel.
Termék – anyagi tárgy, termék, szolgáltatás, amelyről a Webhelyen van információ közzétéve.
Weboldal Szolgáltatások – az összes szolgáltatás, amelyek elérhetőek a felhasználók számára a Weboldalon.
Személyes adatok – információ vagy információhalmaz a Felhasználóról, amely azonosított vagy konkrétan azonosítható.
Személyes tér – a Weboldal személyre szabott felülete a Weboldal személyre szabott szolgáltatásainak használatához szükséges felhasználói eszközökkel.

2. A Felhasználók személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának célja:

2.1. A “Pacsirta” gyógyászati komplexum gyűjti, regisztrálja, halmozza, tárolja, adaptálja, módosítja, frissíti, használja és terjeszti, személyteleníti és megsemmisíti a Felhasználó személyes adatait, beleértve az információs (automatizált) rendszerek használatát is, amelyek a Weboldalon lévő Szolgáltatások nyújtásához szükségesek.

2.2. A “Pacsirta” gyógyászati komplexum a Felhasználó személyes adatait a következő célokra használja fel:

2.2.1. a Felhasználó számára hatékony ügyfélszolgálat biztosítása;

2.2.2. személyre szabott Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó számára;

2.2.3. a Felhasználóval való kommunikáció fenntartása, beleértve az üzeneteket, megkereséseket és információkat a Szolgáltatások használatával, a Szolgáltatások nyújtásával, valamint a Felhasználó kéréseinek és kérelmeinek feldolgozásával kapcsolatban;

2.2.4. a Szolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása, valamint új Szolgáltatások fejlesztése;

2.2.5. A “Pacsirta” gyógyászati komplexum által értékesített árukról, szolgáltatásokról való tájékoztatás, a “Pacsirta” gyógyászati komplexum által szervezett reklámcélú akciók, a megkeresésekre adott válaszok, valamint a “Pacsirta” gyógyászati komplexum által az áruk (szolgáltatások) fogyasztóival szemben vállalt kötelezettségek teljesítése;

2.2.6. statisztikai és egyéb kutatásokat végezhet deindividualizációs adatok alapján;

2.2.7. Sütiket használunk a különböző szolgáltatások nyújtásához, azok folyamatos fejlesztéséhez, az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez a weboldalunkon, valamint a közösségi médiafunkciók biztosításához. Egyes sütikre a weboldalunk megfelelő működéséhez és a funkciók használatához van szükség. Emellett analitikai sütiket használunk a weboldalunk fejlesztéséhez, valamint hirdetési sütiket a hirdetések és tartalmak megjelenítéséhez a weboldalunkon. A weboldal használatával Ön hozzájárul az összes cookie használatához.

2.3. A “Pacsirta” gyógyászati komplexum az információszerzés módjának sajátosságai miatt nem ellenőrzi a Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát, és nem ellenőrzi azok relevanciáját.

Ebben az esetben a “Pacsirta” gyógyászati komplexum feltételezi, hogy a Felhasználó a regisztrációs űrlapon megadott kérdésekben pontos személyes adatokat ad meg, és ezeket az adatokat naprakészen tartja. A Felhasználó teljes felelősséget vállal és vállalja a pontatlan vagy nem releváns személyes adatok megadásának következményeit.

3. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozására és harmadik felekkel való megosztására vonatkozó feltételek:

3.1 A “Pacsirta” gyógyászati komplexum a Felhasználó személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, valamint az ezek alapján létrehozott belső szabályzatoknak (rendelkezéseknek) megfelelően tárolja és kezeli (név, vezetéknév, utónév, e-mail cím, nem, születési dátum, postai cím, lakcím, munkahely, mobiltelefon).

3.2 A Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeljük, kivéve, ha a Felhasználó önkéntesen megadja személyes adatait korlátlan számú személy számára általános hozzáférés céljából.

3.3 A “Pacsirta” gyógyászati komplexum védi a Felhasználó személyes adatait az ilyen adatok védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban, és felelős a biztonságos védelmi módszerek alkalmazásáért.

3.4. A Felhasználó személyes adatainak védelme, megfelelő használatának biztosítása, valamint a jogosulatlan és/vagy véletlen hozzáférés megakadályozása érdekében a “Pacsirta” gyógyászati komplexum a szükséges és megfelelő technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazza. A Felhasználó által megadott személyes adatokat biztonságos tárhelyen elhelyezett, korlátozott hozzáféréssel rendelkező szervereken tárolják.

3.5. A személyes adatok felhasználását és lekérdezését a “Pacsirta” gyógyászati komplexum elektronikus tranzakció végrehajtása céljából végzi. A “Pacsirta” gyógyászati komplexumnak joga van a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek továbbítani (beleértve azokat a személyeket, akik a személyes adatokat rögzítik, rendszerezik, gyűjtik, meghatározzák, tárolják, visszavonják és közvetlenül a Felhasználónak irányított különleges ajánlatokat, információkat küldenek az új és akciós árukról, feldolgozzák a kérelmeket és a kapcsolat felvételeket, valamint megsemmisítik a személyes adatokat (az Adatkezelőknek)) az alábbi esetekben:

3.5.1. A Felhasználó beleegyezését adta személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerinti kezeléséhez, amelyet a Felhasználó a Weboldalon található, személyes adatokat tartalmazó űrlapok kitöltésével és a “Küldés” gomb megnyomásával megerősít.

3.5.2. a személyes adatok továbbítása szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó igénybe vehesse a Weboldal szolgáltatását;

3.5.3. A személyes adatok továbbítását Ukrajna jogszabályai írják elő a törvényben meghatározott eljárás keretében.

3.6. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során a  “Pacsirta” gyógyászati komplexum Ukrajna “A személyes adatok védelméről” szóló törvénye szerint jár el.

4. A személyes adatok Felhasználó általi módosítására vonatkozó eljárás:

4.1 A Felhasználó bármikor megváltoztathatja (frissítheti, kiegészítheti) személyes adatait vagy azok bármely részét, valamint adatvédelmi beállításait a személyes adatainak szerkesztési funkciójának használatával a személyes mezőben.

4.2 A Felhasználónak bármikor joga van kérni az általa megadott személyes adatok törlését a  “Pacsirta” gyógyászati komplexummal való kapcsolatfelvétel útján a pasсirta@gmail.com e-mail címen vagy a zhayvoronok.net oldalon feltűntetett telefonszámon.

4.3. A felhasználónak bármikor joga van leiratkozni a hírlevélről az e-mail alján található megfelelő linkre kattintva.

5. Hozzájárulás az adatvédelmi szabályzathoz:

5.1. A Felhasználónak jogában áll tiltakozni az Adatvédelmi szabályzat ellen, ha annak bármelyik feltétele elfogadhatatlan a Felhasználó számára.

5.2. A Felhasználó megerősíti, hogy az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával (az Adatvédelmi szabályzat elolvasása után a “küldés” gombra kattintva, amikor kitölti a Weboldalon található űrlapokat a személyes adataival) teljes mértékben és kivétel nélkül elfogadja annak minden feltételét. Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a “Pacsirta” gyógyászati komplexum tájékoztatást küldjön különleges ajánlatokról, új termékekről és akciókról távközlési hálózatokon keresztül és postai úton (beleértve, de nem kizárólagosan: SMS-ek, e-mailek, stb.), és személyes adataik feldolgozása a gyűjtése, regisztrálása, halmozása, tárolása, adaptálása, módosítása, frissítése, felhasználása és terjesztése, személytelenítése, megsemmisítése révén, beleértve a személyes adatok továbbítását (hozzáférését) a személyes adatok bármely harmadik félnek történő továbbítása (hozzáférés) a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokra, automatizált módon, beleértve az információs és távközlési hálózatokat is, vagy ilyen eszközök használata nélkül, a Felhasználó kéréseinek és kérelmeinek feldolgozása céljából, a “Pacsirta” gyógyászati komplexum által értékesített árukról és szolgáltatásokról való tájékoztatás céljából, további hozzájárulás megszerzése nélkül és az ilyen továbbításról (hozzáférésről) szóló előzetes értesítés nélkül.

5.3. A Felhasználónak az Adatvédelmi szabályzathoz fűződő jelen megállapodása, beleértve a személyes adatok feldolgozásának eljárását is, 50 évig érvényes, ha azt nem lett visszavonva Ukrajna 2010. június 1-i, № 2297-VI. számú, “A személyes adatok védelméről” szóló törvényének 8. cikkével összhangban. A hozzájárulás lejártakor a Felhasználó személyes adatait meg kell semmisíteni.

5.4. A Felhasználó személyes adatai nem kezelhetők a Felhasználó hozzájárulása nélkül, kivéve a törvényben meghatározott eseteket, és kizárólag a nemzetbiztonság, a gazdasági jólét és az emberi jogok érdekében.

6. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai:

6.1. A “Pacsirta” gyógyászati komplexumnak joga van az Adatvédelmi Szabályzat módosítására. Ha az aktuális változatot módosították, fel kell tüntetni a legutóbbi frissítés dátumát. Az Adatvédelmi szabályzat új változata a Weboldalon való közzétételének pillanatától hatályos, kivéve, ha az Adatvédelmi szabályzat új változata másként nem szabályozza. Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változata a Weboldal ezen oldalán található.

7. Visszajelzés. Kérdések és javaslatok:

7.1. Amennyiben a Felhasználónak bármilyen panasza vagy javaslata van, szóbeli nyilatkozattal fordulhat a “Pacsirta” gyógyászati komplexumhoz a zhayvoronok.net weboldalon feltüntetett telefonon, vagy írásban a következő címen: 90202, Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112., vagy az alábbi e-mail címen: pasсirta@gmail.com.